Embedding
Kopier koden til di nettside:

Bokmerke

Lenke til denne siden

Befolkning

Befolkningstabellane, framskrive folketal og historisk folketal, inneheld tal for begge kjønn, utvalde aldersgrupper og eittårsgrupper. For å få fram detaljerte tal, vel "Eigendefinert utval" i nedtrekksmenyane for alder og kjønn.

Sjå også artiklar og tabell- og kjeldehenvisningar på hovudsida for befolkningsstatistikk.

For å kome vidare til tabellane, klikk på eitt av plussteikna i menyen t.v.

Kontaktperson Hordaland fylkeskommune: Stian Skår Ludvigsen, tlf: 41 32 27 34