Embedding
Kopier koden til di nettside:

Bokmerke

Lenke til denne siden

Næring og arbeid

"Arbeidsplassar" inneheld tal med detaljert næringsinndeling (tosifra) og tal etter sektor (offentleg-privat).

"Bedrifter" inneheld tabellar med talet på bedrifter etter storleik og detaljert næring, og talet på tilsette i kvar storleikskategori.

"Eksport" inneheld tal på fylkesnivå, for hovudgruppene og detaljerte tal for hovudgruppa "Bearbeidde varer".

"Pendling" er ei pendlingsmatrise med tal for alle pendlestraumar mellom kommunar og grupper av kommunar.

For å kome vidare til tabellane, klikk på eitt av plussteikna i menyen t.v.

Kontaktperson Hordaland fylkeskommune: Stian Skår Ludvigsen, tlf: 55 23 92 79