Embedding
Kopier koden til di nettside:

Bokmerke

Lenke til denne siden

Areal og miljø

For å kome vidare til tabellane, klikk på eitt av plussteikna i menyen t.v.

Dette statistikkområdet inneholdt tidlegare CO2-utslepp, men SSB har slutta å publisere denne statistikken på grunn av høg usikkerheit. Sjå http://www.ssb.no/vis/magasinet/miljo/art-2012-02-13-01.html for meir informasjon.