Embedding
Kopier koden til di nettside:

Bokmerke

Lenke til denne siden

Kompetanse

I denne mappa finn du statistikk relatert til kompetanseutviklinga i befolkninga og næringslivet i Hordaland: Utdanningsnivå, avlagte fagprøver, uteksaminerte kandidatar, avlagte doktorgradar og FoU-verksemd.

FoU (Forskings- og utviklingsarbeid) er kreativ verksemd som vert utført systematisk for å auke kunnskap og omfattar også bruken av denne kunnskapen til å finne nye måtar å nytte den på. Eit hovedkriterium for å skilje FoU frå anna liknande verksemd, er at FoU må innehalde eit element av nyskaping og reduksjon av vitenskapeleg og/eller teknologisk usikkerheit.

For å kome vidare til tabellane, klikk på eitt av plussteikna i menyen t.v.

Kontaktperson Hordaland fylkeskommune: Kathrin Jakobsen, tlf: 55 23 90 61